Uskoki do kanalizacji podciśnieniowej

Produkujemy kształtki segmentowe do kanalizacji podciśnieniowej - uskoki segmentowe 45º o wysokości H=300 mm (lub o innym uzgodnionym kącie oraz wysokości uskoku) oraz trójniki segmentowe 45º równoprzelotowe i redukcyjne a także trójniki segmentowe kątowe 45º z łukiem 60º.

Kształtki te wykonujemy z rur PE-HD i PE-RC w zakresie średnic d 90 ÷ d 315 mm oraz w SDR 17, SDR 11, SDR 26.